Härm OÜ - Biolatte, Anicol ja Rhino Horn´i maaletooja.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Annan nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks OÜ Härm poolt. Olen tutvunud all oleva isikuandmete koosseisuga ja olen teadlik milliseid isikuandmeid toodete tellimuste täitmise ja nõustamisteenuse osutamise käigus kogutakse, kuidas isikuandmeid töödeldakse ning millistes olukordades isikuandmeid edastatakse ja neile juurdepääsu võimaldatakse.

Tean, et mul on õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ning andmete parandamist ja kustutamist. Samuti tean ka seda, et nõusoleku tagasivõtmisel ei ole sellele tagasiulatuvat jõudu. Antud nõusolek ei anna teenuseosutajale õigust mulle reklaam informatsiooni saata.

Teenuse osutamise käigus kogutavad (isiku)andmed on:

Toodete ostmise korral

1) ostu sooritaja nimi sh pangaülekande tegija andmed,
2) raamatupidamuslikult olulised andmed nt mis tooteid ostsin, mis summas jne

Nõustamise korral

1) ees- ja perekonnanimi, toidutalumatuse testi puhul ka isikukood,
2) nõustamise osutamisel vajadusel vanus, kaal-pikkus ja muud nõustamisel tähtsust omavad andmed (nt kui teenust osutatakse Su alaealisele lapsele, siis lapse vanus ja andmed),
3) kontaktandmed,
4) toidutalumatuse testi korral andmed sulle mittesobivate toiduainete kohta,
5) muu informatsioon mis selgub nõustamise käigus,
6) raamatupidamuslikud andmed.

Isikuandmeid säilitatakse järgides kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja hävitatakse (kustutatakse) esimesel võimalusel. Nõustamise- ja toidutalumatuse testi analüüsil kogutuid andmeid säilitatakse 3-12 kuud pärast nõustamise lõpetamist. Google Drive loodud kaustasid säilitatakse mitte rohkem kui 3 kuud nende loomisest. Testide vastuseid säilitatakse mitte rohkem kui 12 kuud. Ülejäänud andmeid säilitatakse vastavalt õigusaktides kehtestatud korras (nt raamatupidamuslikud dokumendid mida säilitatakse 7 aastat). Isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, v.a selleks seaduslikku õigust omavatele ametkondadele (nt politsei, kohtud, prokuratuur).

Teenuse osutaja andmed:
Härm OÜ
reg nr: 14079353 
kmk nr: EE101891286
juriidiline aadress: R. Tobiase 6 Tallinn 10147
kontori aadress: R. Tobiase 7-13 Tallinn 10152.
e-aadess: info@haerm.ee 
tööaeg: E-R 9-17:00

Nõustamise teenust osutab Härm OÜ kaudu toitumis-, imetamis- ja kogemusnõustaja Küllike Põlma.

  • ©Haerm.ee | Kõik õigused kaitstud 2022
  • Kodulehekülje sisu ei ole lubatud avalikustada, levitada või kasutada mistahes muul viisil ja kohas ilma Härm OÜ kirjaliku loata. Avalikustamisel peab säilima viide info algallikale va juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti. Veebilehe sisu võib printida vaid isiklikuks kasutamiseks.